After Sale and Service

Momentech นอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว บริการหลังการขายคือเรื่องที่เราใส่ใจมอบให้กับผู้ใช้งาน Momen ของเรา นอกจากได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมแล้ว คุณจะได้รับความใส่ใจในการบริการอย่างดีเยี่ยมไม่แพ้กัน นอกจากการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันในแต่ละรุ่นแล้ว Momentech ยังมีช่องทางการติดต่อเข้ารับบริการได้ง่ายๆ หลายช่องทาง อีกด้วย

* ขอสงวนสิทธิ์การซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของ Mometech และ อุปกรณ์เสริม หรือ ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากทาง Momentech เท่านั้น

Warranty terms & conditions

หากสินค้าอยู่ในระยะประกัน Momentech มีบริการทั้งอะไหล่แท้จากศูนย์ และ ช่างซ่อมบำรุงฟรีตลอดระยะเวลารับประกัน โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้

การรับประกัน Electronic Parts

ระบบวงจรไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดความเสียหายจากการใช้งานปรกติ หากมีไฟกระชาก การใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกวิธี หรือ การใช้อุปกรณ์ชาร์จใดๆที่ไม่เข้ากันกับระบบ จนเกิดความเสียหาย จะไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

Motor

Out of Service มอเตอร์ไม่ทำงานตามคำสั่ง ไม่ตอบสนอง หยุดทำงาน หรือ ทำงานไม่ปรกติ ทาง Momen เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้ทันที

Controler

Break down under normal use วงจรควบคุมการทำงานของระบบไฟและมอเตอร์ไม่ตอบสนองการทำงาน หรือ ไม่สามารถใช้งานส่วนหนี่งส่วนใดได้ตามปรกติ ทาง Momen เปลี่ยนวงจรควบคุมใหม่ให้ทันที

Charger

Break down under normal use อุปกรณ์สำหรับชาร์จไฟ มีปัญหา ชาร์จไฟไม่เข้า หรือ เสียหายจากการใช้งานตามปรกติ เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จไฟใหม่ทันที

Battery

Unable to recharge under normal
แบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุได้ ชาร์จไฟไม่เข้า หรือไม่สามารถปล่อยประจุไฟมายังระบบได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ทันที

กรณีที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

หากสินค้าของคุณไม่เข้าเงือนไขการรับประกัน ทาง Momentech ยินดีรับซ่อมบำรุง และ บริการอะไหล่แท้จากศูนย์แก่ท่านเสมอแต่จะมีค่าบริการซ่อม และ ค่าอะไหล่เรียกเก็มตามจริง โดยจะมีการรับประกันงานซ่อมบำรุงและอะไหล่ 6 เดือน

Water Damage

วงจรอิเล็คทรอนิกส์ข้างในได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำเข้า จนทำให้วงจรใดวงจนหนึ่งช๊อต ที่สามารถตรวจสอบได้จากคราบน้ำหรือคราบสนิมภายใน

Crash Damage

ชิ้นส่วนตัวรถ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ได้รับความเสียหายจาก อุบัติเหตุ การชน การกระแทก ตกจากที่สูง

Modifications & Drepaired by a third-party

สินค้าได้รับการดัดแปลง หรือใส่อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตรฐานใดๆโดยช่างข้างนอก หรือด้วยตัวลูกกค้าเอง ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายใน

Consumable Part

ชิ้นส่วนที่ใช้งานแล้วสึกหรอต่างๆไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกันเช่น ยางนอก ยางใน ผ้าเบรค ลูกค้าสามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนสึกหล่อเหล่านี้ได้จากศูนย์บริการ Momentech ได้โดยตรง

How to get service

คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อรับการบริการหลังการขาย หรือ งานซ่อมบำรุง

 • หากพบปัญหาใดๆในการใช้งานเบื้องต้นคุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของ Momentech ที่ศูนย์บริการเพื่อรายงานอาการ หรือ ปัญหาเบื้องต้น หากเป็นเพียงความไม่เข้าใจการใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใด เจ้าหน้าที่จะช่วยอธิบายการบำรุงรักษา และ การใช้งานเบื้องต้นให้ได้ แต่หากพบปัญหาที่ตัวสินค้าเจ้าหน้าที่จะ นำเสนอการนำสินค้าเข้าศูนย์ในลำดับถัดไป
 • คุณสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ส่งพัสดุ บริษัทขนส่ง หรือ นำสินค้าเข้ามารับบริการด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ ( ค่าขนส่งสินค้าเข้ารับบริการ ไม่อยู่ในเงือนไขการประกัน )
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าแล้วจะทำการตรวจสอบเบื้องต้นตอบกลับลูกค้า หากมีค่าใช้จ่ายใดๆในการซ่อมบำรุง (กรณีไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน) เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซ่อมบำรุง
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งการรับสินค้าคืน ทางเรามีบริการส่งคืนให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ส่งพัสดุ หรือบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ และ บริการนำส่งด้วยทีมงานของ Momentech เอง ( ลูกค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอง หากลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเอง จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ )

Service Contract

momentechnology

@momentech

Momen Telephone

093 121 5740

momentech Studio

0931215740

บริษัท ไทยฟรอสเทค จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
 • บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ผิดประเภท ผิดสี ฯลฯ
 • บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกสินค้าเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนใจของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
 • ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า และขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร หรือนโยบายแต่ละช่องทางการชำระเงิน
 • บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
  - กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด หรือยกเลิกการผลิตฯ
  - กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้าเว็บไซต์ ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
  - กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทยฟรอสเทค จำกัด “บริษัท”ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยทางบริษัทจะบันทึกเพียงแค่ชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

แต่หากเมื่อใดที่บริษัทต้องการจะเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อใดที่จะกำการจัดเก็บ และวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลจากท่านดังนี้

1) ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน เพศ วันเกิด
2) ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์
3) ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น รายละเอียดการชำระเงิน
4) ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินจากท่าน รายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท
5) ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
6) ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
7) ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่นๆ
8) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและ บุคคลภายนอกของบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่

E-mail : info@thaifrostech.co.th
Tel : 0931215740

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ momentech.me