fbpx

After Sale and Service

Momentech นอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว บริการหลังการขายคือเรื่องที่เราใส่ใจมอบให้กับผู้ใช้งาน Momen ของเรา นอกจากได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมแล้ว คุณจะได้รับความใส่ใจในการบริการอย่างดีเยี่ยมไม่แพ้กัน นอกจากการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกันในแต่ละรุ่นแล้ว Momentech ยังมีช่องทางการติดต่อเข้ารับบริการได้ง่ายๆ หลายช่องทาง อีกด้วย

* ขอสงวนสิทธิ์การซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ของ Mometech และ อุปกรณ์เสริม หรือ ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจากทาง Momentech เท่านั้น

Warranty terms & conditions

หากสินค้าอยู่ในระยะประกัน Momentech มีบริการทั้งอะไหล่แท้จากศูนย์ และ ช่างซ่อมบำรุงฟรีตลอดระยะเวลารับประกัน โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้

การรับประกัน Electronic Parts

ระบบวงจรไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดความเสียหายจากการใช้งานปรกติ หากมีไฟกระชาก การใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกวิธี หรือ การใช้อุปกรณ์ชาร์จใดๆที่ไม่เข้ากันกับระบบ จนเกิดความเสียหาย จะไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

Motor

Out of Service มอเตอร์ไม่ทำงานตามคำสั่ง ไม่ตอบสนอง หยุดทำงาน หรือ ทำงานไม่ปรกติ ทาง Momen เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้ทันที

Controler

Break down under normal use วงจรควบคุมการทำงานของระบบไฟและมอเตอร์ไม่ตอบสนองการทำงาน หรือ ไม่สามารถใช้งานส่วนหนี่งส่วนใดได้ตามปรกติ ทาง Momen เปลี่ยนวงจรควบคุมใหม่ให้ทันที

Charger

Break down under normal use อุปกรณ์สำหรับชาร์จไฟ มีปัญหา ชาร์จไฟไม่เข้า หรือ เสียหายจากการใช้งานตามปรกติ เปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จไฟใหม่ทันที

Battery

Unable to recharge under normal
แบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุได้ ชาร์จไฟไม่เข้า หรือไม่สามารถปล่อยประจุไฟมายังระบบได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ทันที

กรณีที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

หากสินค้าของคุณไม่เข้าเงือนไขการรับประกัน ทาง Momentech ยินดีรับซ่อมบำรุง และ บริการอะไหล่แท้จากศูนย์แก่ท่านเสมอแต่จะมีค่าบริการซ่อม และ ค่าอะไหล่เรียกเก็มตามจริง โดยจะมีการรับประกันงานซ่อมบำรุงและอะไหล่ 6 เดือน

Water Damage

วงจรอิเล็คทรอนิกส์ข้างในได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำเข้า จนทำให้วงจรใดวงจนหนึ่งช๊อต ที่สามารถตรวจสอบได้จากคราบน้ำหรือคราบสนิมภายใน

Crash Damage

ชิ้นส่วนตัวรถ หรือ อุปกรณ์ใดๆ ได้รับความเสียหายจาก อุบัติเหตุ การชน การกระแทก ตกจากที่สูง

Modifications & Drepaired by a third-party

สินค้าได้รับการดัดแปลง หรือใส่อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มาตรฐานใดๆโดยช่างข้างนอก หรือด้วยตัวลูกกค้าเอง ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายใน

Consumable Part

ชิ้นส่วนที่ใช้งานแล้วสึกหรอต่างๆไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกันเช่น ยางนอก ยางใน ผ้าเบรค ลูกค้าสามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนสึกหล่อเหล่านี้ได้จากศูนย์บริการ Momentech ได้โดยตรง

How to get service

คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อรับการบริการหลังการขาย หรือ งานซ่อมบำรุง

  • หากพบปัญหาใดๆในการใช้งานเบื้องต้นคุณสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของ Momentech ที่ศูนย์บริการเพื่อรายงานอาการ หรือ ปัญหาเบื้องต้น หากเป็นเพียงความไม่เข้าใจการใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใด เจ้าหน้าที่จะช่วยอธิบายการบำรุงรักษา และ การใช้งานเบื้องต้นให้ได้ แต่หากพบปัญหาที่ตัวสินค้าเจ้าหน้าที่จะ นำเสนอการนำสินค้าเข้าศูนย์ในลำดับถัดไป
  • คุณสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ส่งพัสดุ บริษัทขนส่ง หรือ นำสินค้าเข้ามารับบริการด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ ( ค่าขนส่งสินค้าเข้ารับบริการ ไม่อยู่ในเงือนไขการประกัน )
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าแล้วจะทำการตรวจสอบเบื้องต้นตอบกลับลูกค้า หากมีค่าใช้จ่ายใดๆในการซ่อมบำรุง (กรณีไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน) เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อนทำการซ่อมบำรุง
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งการรับสินค้าคืน ทางเรามีบริการส่งคืนให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ส่งพัสดุ หรือบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆ และ บริการนำส่งด้วยทีมงานของ Momentech เอง ( ลูกค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนำส่งเอง หากลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเอง จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ )

Service Contract

momentechnology

@momentech

093 121 5740

momentech Studio

0931215740